2825 Airview Boulevard

 Kalamazoo, MI  49002

                                                                                                                                                       BASIN BÜLTENİ

SAYI:              2015-26

TARİH:            1 Eylül 2015

 

Stryker, Muka Metal A.Ş'nin Satın Almasını Tamamladı.

Kalamazoo, Michigan – 1 Eylül 2015 – Stryker Corporation (NYSE: SYK), satın alma sürecinin başlatılmış olduğunu daha önce duyurduğu Muka Metal, A.Ş.'nin (“Muka”) satın almasının tamamlandığını bugün duyurdu. Muka, merkezi Kayseri, Türkiye'de bulunan ve hastanelere yatak, sedye ve ilgili hasta odası mobilya ve aksesuarları satışı yapan, Türkiye çapında ve dünyanın başka bölgelerindeki pazarlarda faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşudur.

Satın almanın, 20 Temmuz 2015 tarihli basın bülteninde de belirtildiği üzere, Stryker'ın 2015 satın alma, entegrasyonla ilgili ve maddi olmayan amortisman giderleri hariç hisse başına kâr miktarında bir değişikliğe neden olmaması bekleniyor.

Stryker hakkında

Stryker dünyanın önde gelen tıbbi teknoloji şirketlerinden biri olup, müşterilerimizle birlikte sağlık hizmetlerini daha iyi hale getirmek için çaba göstermekteyiz. Şirket Ortopedi, Tıp ve Cerrahi ve Nöroteknoloji ve Omurga alanında hasta ve hastane sonuçlarının geliştirilmesine katkıda bulunan çok çeşitli yenilikçi ürünler sunmaktadır. Stryker dünya çapında 100'ü aşkın ülkede faaliyet göstermektedir.  Şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.stryker.com adresini ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim Bilgileri

Bilgi talebinde bulunmak isteyen medya mensupları için:

Yin Becker, Stryker Corporation, 201-831-5000 ya da  yin.becker@stryker.com

Bilgi talebinde bulunmak isteyen yatırımcılar için:

Katherine A. Owen, Stryker Corporation, 269-385-2600 ya da  katherine.owen@stryker.com

İleriye Dönük Beyanlar

Bu basın bülteninde, federal menkul kıymetler hukukunda tanımlandığı anlam dâhilinde, bilfiil gerçekleşecek faaliyet sonuçlarımızın, ilgili beyanlar içerisinde belirtilen ya da ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olarak gerçekleşmesine neden olabilecek çeşitli risk ve belirsizliklere tâbi ileriye dönük beyanlar içeren ya da bunlara dayanan bilgiler yer almaktadır. Bu faktörler, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, ekonomik koşulların ürünlerimize yönelik talebin düzeyini olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde zayıflamasını; ürünlerimizin fiyatını ya da ürünlerimize yönelik talebi olumsuz yönde etkileyebilecek maliyet azaltma tedbirleri dâhil olmak üzere, genel olarak fiyatlandırma baskılarını; döviz piyasalarındaki değişiklikleri; yasama organları ile düzenleyici kuruluşların fiil ve tasarruflarını; klinik araştırmalarla ilintili olarak ya da diğer biçimlerde ortaya çıkan, yeni ürünlerin ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanması sürecini etkileyen, öngörülmeyen sorunları; üçüncü taraf ödeme yükümlülerinden gelecek tediye düzeylerindeki değişiklikleri; ürün sorumluluğu kapsamındaki hak ve tazminat taleplerinde yaşanacak ciddi düzeyde artışları; Rejuvenate (Yenileştirme) ve ABG II davalarına ilişkin nihai toplam maliyeti; soruşturma süreci ve hukuki işlemler ile uyum risklerinin etkisini; vergi denetimleri neticesinde verilecek kararları; ABD sağlık hizmetleri sisteminde reforma yönelik federal yasama tasarruflarının etkisini; finans piyasalarındaki değişimleri; rekabet ortamında meydana gelecek değişiklikleri; Muka Metal, A.Ş. dâhil olmak üzere satın alımı gerçekleştirilen kuruluşların bünyemize entegrasyonu yönündeki kabiliyetimizi ve personel sayısında azalmaya gitme ve diğer yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu öngörülen maliyet tasarruflarını hayata geçirme kabiliyetimizi içermektedir. Bunlara ve diğer faktörlere ilişkin ilâve bilgiler, Form 10-K kapsamında sunulmuş olan Yıllık Faaliyet Raporumuz ile Form 10-Q kapsamında sunulmuş olan Üç Aylık Faaliyet Raporlarımız dâhil olmak üzere, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuş olduğumuz belgelerde yer almaktadır.

www.stryker.com